تحقیق در مورد وكالت

تحقیق در مورد وكالت
تحقیق, تحقیق در مورد وكالت, دانلود تحقیق در مورد وكالت, مورد, وكالت

رفتن به سایت اصلی

تحقیق در مورد وكالت
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 17 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) :  
‏وكالت در دعاوي ، تاليف : حضرت حجت الاسلام و المسلمين جناب آقاي سيد محمد خامنه اي به نقل از كتاب « علم قاضي » ، چاپ اول ‏۱۳۸۲‏ انتشارات توليد كتاب ( تك ) مولف محترم ، عضو مجلس خبرگان قانون اساسي نظام جمهوري اسلامي ايران ، از تدوين كنندگان بخش اصول مربوط به قوه قضائيه ، رئيس كميسيون قضائي دو دوره مجلس شوراي اسلامي و داراي تحصيلات فقهي و حقوقي و تجربيات در امور قضائي مي باشد . ايشان در مقاله وكالت در دعاوي ، به اين مهم از ديدگاه تجويز ، رحجان يا لزوم فقهي ، پرداخته است . لذا جهت انعكاس موضوع ، به همراه پيشگفتار تحليلي كتاب مذكور ( نتايج تغييرات نسنجيده ساختارهاي قضائي ) ، مراتب جهت اطلاع رساني ، تقديم مي گردد . سايت irbar.ir‏ ، جهت بيان و درج هر گونه مقالات تكميلي يا انتقادي همكاران يا ساير حقوق دانان ، در اين خصوص اعلام آمادگي مي نمايد . ‏  ‏* پيشگفتار ( كتاب علم قاضي ) ‏دادگستري و دادرسي يا دستگاه قضا در ايران وقايعي را از سرگذرانده و حوادثي را بر خود ديده است . در دوران پيش از تاسيس دادگستري ، قضا و دادرسي حقوقي بصورت قضاوت يا داوري نزد فقهاي معتبر مستقل و يا مراجعي كه بعنوان قاضي از طرف حكومتها تعيين مي شدند انجام مي شد ، احكام فقهاي معتبر ، كه از روي اجتهاد صادر مي شد نوعا شرعي بود و انتساب آن به شرع صحيح مي نمود . با تاسيس دادگستري در ايران – كه در درجه اول براي منزوي و بيكار كردن فقها وسلب مرجعيت و مقبوليت آنان بود – در شكل ظاهري سازماني اداري و منسجم ، كوشش بعمل آمد كه حتي الامكان از قوانين و تجربيات اروپايي استفاده شود . آئين دادرسي و قوانين كيفري و تجارت و نظاير آن – بجز قانون مدني – همه ترجمه و اقتباس از اروپا – و بخصوص فرانسه – بود . دادگستري و آئين دادرسي و قوانين جاري آن با وجود غرابت و دور بودن ظاهري از اسلام ، اين حسن مسلم را داشت كه بر اساس قواعد عقل پسند صحيحي بنا شده بود و حتي برخي قوانين آيين دادرسي پيشرفته آن با اسلام ناسازگاري نداشت يا اگر داشت در برخي از كشورهاي مسلمان ديگر مانند حكومت عثماني تركيه ( در حول كتاب مجله الاحكام ) يا در برخي از كشورهاي عربي ، به بحث و بررسي تطبيقي گرفته شده و في المثل در مسئله « مرور زمان » بحثهاي خوبي انجام گرديده بود . با انقلاب اسلامي عظيم و تاريخي ايران نوعي دگرگوني ظاهري در قوانين و سازمانها بوجود آمد . از جمله دادگستري و بخش قضا ، يا باصطلاح امروزي آن « قوه قضائيه » تغييراتي ظاهر شد ، كه بجز قوانيني كه از طرف مجلس در سالهاي نخستين تصويب گرديد ، نوعا تغييرات و تصرفاتي دور از تخصص و تدبر بود كه متاسفانه به نام اسلام و فقه انجام مي شد . از جمله اين نسبتهاي ناروا به فقه ، انكار حق تجديدنظر احكام قضائي ، اعتبار بخشيدن مطلق به علم قاضي ، طرد مقوله وكالت در دعاوي و دادگاه ها و چندين موضوع ديگر بود . بعدها همين خودسريهاي مسئولين ، كار را به جايي رساند كه وجود دادسرا در سازمان قضا را خلاف فقه و شرع دانسته و علي رغم آنكه اين نهاد را اساسا غرب از نهاد « حسبه » در اسلام گرفته بود ، آنرا باافتخار تمام حذف كردند و رعايت تخصص را در امر پيچيده قضائي – كه به تاسيس دادگاه هاي پيش از انقلاب انجاميده بود – بالكل كنار گذاشته و دادگاه هايي بي يال و دم و اشكم ، بنام « دادگاه عام » تاسيس كردند كه تماما ناشي از عوام بودن بانيان و مجريان آن بود . اين عواميگري حتي در نام دستگاه قضائي اثر گذاشت و نام دادگستري به قوه قضائيه تبديل شد و حال آنكه تا آنجا كه حافظه و مدارك نشان مي دهد و از آنجا كه اين نگارنده در كميسيون قضائي مجلس خبرگان موسسان قانون اساسي اول ، مشاركت فعال داشت و شخصا بياد دارد ، اين كلمه براي اشاره به تفكيك قواي سه گانه مقننه و مجريه و قضائيه نوشته شده بود نه تعيين نام ، و همانطور كه با وجود فصول قانون اساسي ( مثلا فصل ششم ) از قوه مقننه نام برده اما نام آن از مجلس شوراي اسلامي به قوه مقننه تغيير نكرد ، يا با وجود فصل نهم كه مربوط به قوه مجريه است همچنان هيئت دولت ناميده مي شود ، اما با وجود ذكر دادگستري در اصل شصت و يكم ، اين موضوع رعايت نگرديد و نامي نامتناسب و نامتجانس با ديگر قوا در كنار آنها قرار گرفت و لوح آن بر روي هر كوي و برزن نصب شد . طرح اين مطالب از آنروست كه صرف انكار و رد نهادها و سازمانهاي تجربه شده و امتحان داده با ادعا و استناد به فقه ، كاري ناصحيح بوده كه شده و بسا در آينده نيز بشود ، ولي نبايد به اينگونه ادعاهاي نسنجيده اعتناد نمود ، چه فقه – بخصوص فقه شيعه – بياري اجتهاد و رد فروع بر اصول اين امتياز را دارد كه روز آمد شود و با حفظ محتواي خود ، شكل و صورتي را ، كه براي اجراي عدالت يا فصل و قضا مفيد است ، بپذيرد . در يك دوره انتقال از يك نظام غير ديني غربي ، كه سالها تجربه شده و توسعه يافته ، به نظام اسلامي در شكل شيعي آن – كه در امر حكومت و قضاي متناسب چندان تجربه اي نداشته و كتاب « القضاء » آن مناسب قضات منفرد ، محاكم شهري و جمعيتي محدود و محيطها و دعاوي ساده قرون پيشين بوده – دقت بسيار لازم است . قرآن و دين به ما حكم مي كند كه « به گفتار ديگران گوش فرا دهيم و بهترينها را پيروي نمائيم » . صحيح نيست كه از تجربه اي كه ديگران كسب كرده اند چشم بپوشيم و سودمند و بيفايده را با هم و يكجا از خود برانيم ، بويژه كه اين كار ضايعاتي مادي و معنوي را ببار بياورد و حقوق مردم و عدالت را كه حكمت قضا و دادگستري حفظ آنست در خطر زوال بيندازد . بخصوص اگر اين تغييرات ، من درآوردي و عوامانه و بر خلاف فقه و احكام مسلم اسلامي باشد . دقت و اجتهاد عميق در فقه و آيات و روايات – كه منابع آن هستند – و حكم عقل كه در كنار آندوست و بانص و نقل همراه و همگام است ، نشان مي دهد كه نه فقط مدعيات اوليه مسئولين قضا ناصحيح و مردود بوده ، بلكه بسياري از نظاماتي كه عقل مصلحت انديش بشري – كه به آن بناي عقلا مي گويند – با موازين فقهي اجتهادي كنوني موافقت دارد و بايد در فكر كمال بخشيد به آن نظام و افزودن به آن بود ، نه در هم فروريختن ، و دربناي جديد آن حيرت زده ، عاجز ماندن . متاسفانه گاهي نيز كارهايي در دفاع مطلق از نظام غربي صورت گرفته كه آنهم خلاف مصلحت بوده است و نبايد چشم بسته تسليم ساخته و پرداخته بيگانگان شد . در ميان اين افراط و تفريطها ، راهي ميانه و خدا و عقل پسندانه هست كه بايد به آن رسيد . براي دوري از اشتباهاتي كه نه فقط حقوق مردم را در خطر مي اندازد و دادگستري قوه قضائيه را تضعيف مي كند ، بلكه در شرايطي كه نظام از هر طرف در خطر است ، اسلام و نظام اسلامي را در معرض شبهات و حملات قرار مي دهد . سزاوار چنان است كه اين قوه براي جلوگيري از اشتباهاتي كه بيش از اين پيش آمده ، براي جلوگيري از هر شتابزدگي و بيدقتي ، گروه و يا مركزي را از افراد فاضل و با تجربه مامور نظارت در اين كار نمايد . مجموعه اي كه پيش نظر شماست مقالاتي است كه بنابدرخواست و دعوت و يا بمقتضاي نياز جامعه و لزوم شرعي ابراز نظر ، بتحرير درآمده و يكنوبت در مجلات علمي يا مجموعه ها بچاپ رسيده است . اصرار فضلا و علاقمندان وسيله اي شد كه اينبار باينصورت به عرض صاحبنظران برسد و گرچه لايق محضر آنان نيست آنرا باكيمياي نظر خود قيمت بخشند .
 

 • مبانی نظری وپیشینه تحقیق هویت و اختلال هویت جنسی

  مبانی نظری وپیشینه تحقیق هویت و اختلال هویت جنسی اختلال, تحقیق, جن, جنسی, دانلود مبانی نظری وپیشینه تحقیق هویت و اختلال هویت جنسی, مبانی, مبانی نظری وپیشینه تحقیق هویت و اختلال هویت جنسی, نظری, هویت, و, وپیشینه رفتن به سایت…

 • تحقیق در مورد مجتمع فرهنگی ورزشی شهر بابل

  تحقیق در مورد مجتمع فرهنگی ورزشی شهر بابل بابل, تحقیق, تحقیق در مورد مجتمع فرهنگی ورزشی شهر بابل, دانلود تحقیق در مورد مجتمع فرهنگی ورزشی شهر بابل, شهر, فرهنگی, مجتمع, مجتمع فرهنگی ورزشی شهر بابل, مورد, ورزشی رفتن به سایت…

 • تحقیق در مورد صوت و وسعت صدا

  تحقیق در مورد صوت و وسعت صدا تحقیق, تحقیق در مورد صوت و وسعت صدا, دانلود تحقیق در مورد صوت و وسعت صدا, صدا, صوت, صوت و وسعت صدا, مورد, و, وسعت رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد صوت…

 • تحقیق در مورد پایداری وانتقال رژیمهای سیاسی در کشورهای جنوب کار ترجمه

  تحقیق در مورد پایداری وانتقال رژیمهای سیاسی در کشورهای جنوب کار ترجمه پایداری, پایداری وانتقال رژیمهای سیاسی در کشورهای جنوب کار ترجمه, تحقیق در مورد پایداری وانتقال رژیمهای سیاسی در کشورهای جنوب کار ترجمه, دانلود تحقیق در مورد پایداری وانتقال…

 • پاورپوینت در مورد اساس تکنولوژی خلاء

  پاورپوینت در مورد اساس تکنولوژی خلاء اساس, اساس تکنولوژی خلا, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد اساس تکنولوژی خلا, تکنولوژی, خلا, دانلود پاورپوینت در مورد اساس تکنولوژی خلا, مورد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد اساس تکنولوژی خلاء لینک دانلود و…

 • مقاله پاستوریزه

  پاستوریزهدانلود مقاله پاستوریزهمقالهمقاله پاستوریزه رفتن به سایت اصلی مقاله پاستوریزه لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 4 صفحه  قسمتی از متن word (..doc) :   ‏1‏پاستوریزه…

 • تحقیق در مورد تاریخچه مشاوره در جهان 13 ص

  تحقیق در مورد تاریخچه مشاوره در جهان 13 ص 13, تاریخچه, تاریخچه مشاوره در جهان 13 ص, تحقیق, تحقیق در مورد تاریخچه مشاوره در جهان 13 ص, جهان, دانلود تحقیق در مورد تاریخچه مشاوره در جهان 13 ص, در, ص,…

 • زبان فارسی

  دانلود زبان فارسیزبانزبان فارسیفارسی رفتن به سایت اصلی زبان فارسی لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل :  powerpoint (..pptx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد اسلاید : 9 اسلاید  قسمتی از متن powerpoint (..pptx) :   بنام…

 • تحقیق در مورد هويت ملي و جهاني شدن 45 ص

  تحقیق در مورد هويت ملي و جهاني شدن 45 ص 45, تحقیق, تحقیق در مورد هويت ملي و جهاني شدن 45 ص, جهاني, دانلود تحقیق در مورد هويت ملي و جهاني شدن 45 ص, شدن, ص, ملي, مورد, هويت, هويت…

 • تحقیق در مورد ریشه ها و پیامدهای فساد مالی 72 ص

  تحقیق در مورد ریشه ها و پیامدهای فساد مالی 72 ص 72, پیامدهای, تحقیق, تحقیق در مورد ریشه ها و پیامدهای فساد مالی 72 ص, دانلود تحقیق در مورد ریشه ها و پیامدهای فساد مالی 72 ص, ریشه, ریشه ها…